"Ông được bổ nhiệm làm đại sứ tại Pháp." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Ông được bổ nhiệm làm đại sứ tại Pháp." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông được bổ nhiệm làm đại sứ tại Pháp." tiếng anh dịch: He was appointed ambassador to France.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login