"Lời đề nghị của người trả giá cuối cùng đã vượt qua tất cả những người khác." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Lời đề nghị của người trả giá cuối cùng đã vượt qua tất cả những người khác." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lời đề nghị của người trả giá cuối cùng đã vượt qua tất cả những người khác." câu này tiếng anh dịch: The last bidder's offer trumped that of all the others.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login