"Đây là một dự án rộng lớn, thú vị và có lẽ là tinh túy." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Đây là một dự án rộng lớn, thú vị và có lẽ là tinh túy." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là một dự án rộng lớn, thú vị và có lẽ là tinh túy." câu này dịch sang tiếng anh:This is a vast, exciting, and perhaps quixotic project.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login