"Có phải đạo đức giả là kẻ gây ra xã hội của chúng ta?" tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Có phải đạo đức giả là kẻ gây ra xã hội của chúng ta?" tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có phải đạo đức giả là kẻ gây ra xã hội của chúng ta?" tiếng anh là: Is hypocrisy the canker of our society?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login