"Họ đang vi phạm pháp luật bằng cách thuê những đứa trẻ như vậy." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Họ đang vi phạm pháp luật bằng cách thuê những đứa trẻ như vậy." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đang vi phạm pháp luật bằng cách thuê những đứa trẻ như vậy." tiếng anh dịch: They're breaking the law by employing such young children.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login