"Tôi cảm thấy hơi khó hiểu rằng không ai nói với tôi về chuyến đi." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Tôi cảm thấy hơi khó hiểu rằng không ai nói với tôi về chuyến đi." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi cảm thấy hơi khó hiểu rằng không ai nói với tôi về chuyến đi." dịch sang tiếng anh: I felt a bit miffed that no one had told me about the trip.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login