"Helen cuối cùng đã đầu hàng và để con trai có một chiếc xe hơi." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Helen cuối cùng đã đầu hàng và để con trai có một chiếc xe hơi." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Helen cuối cùng đã đầu hàng và để con trai có một chiếc xe hơi." tiếng anh câu này dịch: Helen finally capitulated and let her son have a car.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login