"Tôi đã rất tinh ý về anh ta sau khi tôi phát hiện ra anh ta đã nói dối Jennifer." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Tôi đã rất tinh ý về anh ta sau khi tôi phát hiện ra anh ta đã nói dối Jennifer." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã rất tinh ý về anh ta sau khi tôi phát hiện ra anh ta đã nói dối Jennifer." dịch câu này sang tiếng anh là: I was very leery of him after I found out he had lied to Jennifer.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login