"Các phi hành gia bắt đầu cuộc hành trình của họ vào nơi chưa biết." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Các phi hành gia bắt đầu cuộc hành trình của họ vào nơi chưa biết." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các phi hành gia bắt đầu cuộc hành trình của họ vào nơi chưa biết." tiếng anh dịch: The astronauts began their journey into the unknown.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login