"Lấy ra những sợi xơ của bí ngô." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Lấy ra những sợi xơ của bí ngô." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lấy ra những sợi xơ của bí ngô." câu này tiếng anh dịch: Scoop out the pumpkin's stringy fibres.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login