"Micky đã có một thời gian gợn sóng chi tiêu gói lương đầu tiên của mình." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Micky đã có một thời gian gợn sóng chi tiêu gói lương đầu tiên của mình." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Micky đã có một thời gian gợn sóng chi tiêu gói lương đầu tiên của mình." câu này dịch sang tiếng anh:Micky had a rip-roaring time spending his first wage packet.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login