"Cô ấy là một nông dân không thành công." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Cô ấy là một nông dân không thành công." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy là một nông dân không thành công." tiếng anh câu này là:She is an unsuccessful farmer.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login