"Chúng tôi nghĩ rằng nhiệm vụ của chúng tôi là chăm sóc trẻ mồ côi." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Chúng tôi nghĩ rằng nhiệm vụ của chúng tôi là chăm sóc trẻ mồ côi." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi nghĩ rằng nhiệm vụ của chúng tôi là chăm sóc trẻ mồ côi." câu này tiếng anh là: We thought it our duty to take care of the orphans.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login