"Một thông cáo đã được ban hành bởi Bộ trưởng Quốc phòng NATO." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Một thông cáo đã được ban hành bởi Bộ trưởng Quốc phòng NATO." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một thông cáo đã được ban hành bởi Bộ trưởng Quốc phòng NATO." câu này tiếng anh dịch: A communique was issued by NATO Defence Ministers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login