"Chính quyền địa phương gần đây đã nổi lên như một vấn đề lớn." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Chính quyền địa phương gần đây đã nổi lên như một vấn đề lớn." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính quyền địa phương gần đây đã nổi lên như một vấn đề lớn." dịch sang tiếng anh là: Local government has recently emerged as a major issue.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login