"Bạn sẽ làm gì nếu ai đó cố gắng cướp bạn trên đường phố?" tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Bạn sẽ làm gì nếu ai đó cố gắng cướp bạn trên đường phố?" câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn sẽ làm gì nếu ai đó cố gắng cướp bạn trên đường phố?" dịch câu này sang tiếng anh: What would you do if someone tried to rob you in the street?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login