"Khi cô ngã khỏi xe, đầu cô đập xuống mặt đường." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Khi cô ngã khỏi xe, đầu cô đập xuống mặt đường." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khi cô ngã khỏi xe, đầu cô đập xuống mặt đường." dịch câu này sang tiếng anh là: As she fell off the bike, her head hit the pavement.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login