"Đài phát thanh của tôi không hoạt động đúng - tôi nghĩ rằng nó có một kết nối lỏng lẻo." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Đài phát thanh của tôi không hoạt động đúng - tôi nghĩ rằng nó có một kết nối lỏng lẻo." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đài phát thanh của tôi không hoạt động đúng - tôi nghĩ rằng nó có một kết nối lỏng lẻo." câu này tiếng anh là: My radio isn't working properly - I think it's got a loose connection.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login