"Cô thích tưởng tượng rằng mình có thể vượt qua kỳ thi mà không phải làm việc." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Cô thích tưởng tượng rằng mình có thể vượt qua kỳ thi mà không phải làm việc." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô thích tưởng tượng rằng mình có thể vượt qua kỳ thi mà không phải làm việc." tiếng anh là: She fondly imagined that she could pass her exam without working.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login