"Tôi ngồi xuống giữa Sue và Jane." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tôi ngồi xuống giữa Sue và Jane." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi ngồi xuống giữa Sue và Jane." tiếng anh câu này dịch: I sat down between Sue and Jane.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login