"Cánh của máy bay đã đóng băng." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Cánh của máy bay đã đóng băng." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cánh của máy bay đã đóng băng." câu này tiếng anh là: The wings of the aircraft had iced up.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login