"Câu chuyện của Alex Haley về việc tìm kiếm gốc rễ của mình đã trở thành một cuốn sách bán chạy nhất." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Câu chuyện của Alex Haley về việc tìm kiếm gốc rễ của mình đã trở thành một cuốn sách bán chạy nhất." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Câu chuyện của Alex Haley về việc tìm kiếm gốc rễ của mình đã trở thành một cuốn sách bán chạy nhất." câu này tiếng anh dịch: Alex Haley's story about his search for his roots became a bestseller.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login