"Một chiếc ô tô chạy ầm ầm trên con đường đất gập ghềnh, để lại một vệt bụi trắng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Một chiếc ô tô chạy ầm ầm trên con đường đất gập ghềnh, để lại một vệt bụi trắng." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một chiếc ô tô chạy ầm ầm trên con đường đất gập ghềnh, để lại một vệt bụi trắng." câu này tiếng anh dịch: A car rumbled over the bumpy dirt road, leaving behind a whirl of white dust.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login