"Cô tìm kiếm trong túi xách của mình, nhưng cô không thể tìm thấy vé của mình." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Cô tìm kiếm trong túi xách của mình, nhưng cô không thể tìm thấy vé của mình." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô tìm kiếm trong túi xách của mình, nhưng cô không thể tìm thấy vé của mình." tiếng anh là: She foraged about in her handbag, but she couldn't find her ticket.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login