"Tôi phải mất một thời gian để trải qua sự biến thái từ giáo viên sang giảng viên." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tôi phải mất một thời gian để trải qua sự biến thái từ giáo viên sang giảng viên." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi phải mất một thời gian để trải qua sự biến thái từ giáo viên sang giảng viên." tiếng anh dịch: It took me some time to undergo the metamorphosis from teacher to lecturer.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login