"WEIR, cô nói, đánh vần nó ra." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "WEIR, cô nói, đánh vần nó ra." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"'WEIR,' cô nói, đánh vần nó ra." câu này dịch sang tiếng anh:'W-E-I-R,' she said, spelling it out.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login