"Đừng nâng hộp công cụ đó - bạn sẽ tự làm mình bị thương!" tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Đừng nâng hộp công cụ đó - bạn sẽ tự làm mình bị thương!" tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đừng nâng hộp công cụ đó - bạn sẽ tự làm mình bị thương!" tiếng anh là: Don't lift that toolbox - you'll do yourself an injury !
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login