"Ông tuyên bố có sức mạnh của mắt ác." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Ông tuyên bố có sức mạnh của mắt ác." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông tuyên bố có sức mạnh của mắt ác." dịch sang tiếng anh: He claimed to have the power of the evil eye.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login