"Một số cây ngã đã để lại ấn tượng rõ ràng trong bùn cứng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Một số cây ngã đã để lại ấn tượng rõ ràng trong bùn cứng." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một số cây ngã đã để lại ấn tượng rõ ràng trong bùn cứng." tiếng anh là: Some of the fallen trees had left a clear impression in the hardened mud.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login