"Đó là tôi, người đã trả tiền thuê nhà và các hóa đơn và tất cả phần còn lại của nó." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Đó là tôi, người đã trả tiền thuê nhà và các hóa đơn và tất cả phần còn lại của nó." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là tôi, người đã trả tiền thuê nhà và các hóa đơn và tất cả phần còn lại của nó." tiếng anh câu này dịch: It was me who was paying the rent and the bills and all the rest of it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login