"Ông kiếm được một khoản tiền lớn." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Ông kiếm được một khoản tiền lớn." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông kiếm được một khoản tiền lớn." câu này tiếng anh là: He earned a large sum of money.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login