"Cô đã được điều trị cho vết cắt và mài mòn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Cô đã được điều trị cho vết cắt và mài mòn." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã được điều trị cho vết cắt và mài mòn." câu này tiếng anh dịch: She was treated for cuts and abrasions.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login