"Tôi sẽ lục lọi khắp nơi và xem những gì tôi có thể tìm thấy." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tôi sẽ lục lọi khắp nơi và xem những gì tôi có thể tìm thấy." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sẽ lục lọi khắp nơi và xem những gì tôi có thể tìm thấy." tiếng anh là: I'll have a good rummage around and see what I can find.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login