"Những đứa trẻ đói thực hiện một cuộc đột kích vào phòng đựng thức ăn." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Những đứa trẻ đói thực hiện một cuộc đột kích vào phòng đựng thức ăn." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những đứa trẻ đói thực hiện một cuộc đột kích vào phòng đựng thức ăn." tiếng anh câu này dịch: The hungry children made a raid on the pantry.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login