"Làm những gì bạn có thể và đừng lo lắng về những điều không chắc chắn." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Làm những gì bạn có thể và đừng lo lắng về những điều không chắc chắn." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Làm những gì bạn có thể và đừng lo lắng về những điều không chắc chắn." dịch câu này sang tiếng anh là: Do what you can and don't worry about uncertainties.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login