"Anh ấy đã rời đi đêm qua, hay đúng hơn là sáng sớm hôm nay." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Anh ấy đã rời đi đêm qua, hay đúng hơn là sáng sớm hôm nay." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy đã rời đi đêm qua, hay đúng hơn là sáng sớm hôm nay." câu này tiếng anh dịch: He left late last night, or rather early this morning.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login