"Tôi đã hy vọng bạn sẽ cư xử một cách có trách nhiệm hơn." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Tôi đã hy vọng bạn sẽ cư xử một cách có trách nhiệm hơn." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã hy vọng bạn sẽ cư xử một cách có trách nhiệm hơn." câu này dịch sang tiếng anh là: I had hoped you would behave in a more responsible manner.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login