"Rất nhiều ngôi nhà cũ đã được cải tạo." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Rất nhiều ngôi nhà cũ đã được cải tạo." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Rất nhiều ngôi nhà cũ đã được cải tạo." tiếng anh câu này dịch: A lot of the older houses have now been rehabilitated.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login