"Ông nợ thành công của mình để khích lệ vợ." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Ông nợ thành công của mình để khích lệ vợ." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông nợ thành công của mình để khích lệ vợ." dịch câu này sang tiếng anh: He owed his success to his wife's encouragement.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login