"Bác sĩ đã gặp một số trường hợp tương tự trong quá khứ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Bác sĩ đã gặp một số trường hợp tương tự trong quá khứ." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bác sĩ đã gặp một số trường hợp tương tự trong quá khứ." câu này tiếng anh dịch: The doctor had encountered several similar cases in the past.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login