"Không thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà họ rời đi cùng một lúc." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Không thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà họ rời đi cùng một lúc." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà họ rời đi cùng một lúc." câu này dịch sang tiếng anh:It can't be a mere coincidence that they left at the same time.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login