"Koran là cuốn sách thiêng liêng của đạo Hồi." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Koran là cuốn sách thiêng liêng của đạo Hồi." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Koran là cuốn sách thiêng liêng của đạo Hồi." câu này dịch sang tiếng anh là: The Koran is the sacred book of Islam.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login