"Một quyết định sẽ không được đưa ra cho đến khi mọi người đồng ý." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Một quyết định sẽ không được đưa ra cho đến khi mọi người đồng ý." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một quyết định sẽ không được đưa ra cho đến khi mọi người đồng ý." câu này dịch sang tiếng anh là: A decision will not be made until everyone is in agreement.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login