"Họ đã kiểm tra đứa trẻ cẩn thận, tìm kiếm các dấu hiệu lạm dụng." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Họ đã kiểm tra đứa trẻ cẩn thận, tìm kiếm các dấu hiệu lạm dụng." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã kiểm tra đứa trẻ cẩn thận, tìm kiếm các dấu hiệu lạm dụng." dịch sang tiếng anh là: They examined the child carefully, looking for telltale signs of abuse.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login