"Điều gì làm bạn lo lắng nhất về sự phát triển mới nhất này?" tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Điều gì làm bạn lo lắng nhất về sự phát triển mới nhất này?" câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Điều gì làm bạn lo lắng nhất về sự phát triển mới nhất này?" tiếng anh câu này dịch: What disturbs you most about this latest development?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login