"Ngôi nhà trông cũ kỹ và tuyệt vọng." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Ngôi nhà trông cũ kỹ và tuyệt vọng." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ngôi nhà trông cũ kỹ và tuyệt vọng." dịch câu này sang tiếng anh: The house looked old and forlorn.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login