"Cơ quan này được thành lập để cảnh sát ngành công nghiệp điện hạt nhân." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Cơ quan này được thành lập để cảnh sát ngành công nghiệp điện hạt nhân." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cơ quan này được thành lập để cảnh sát ngành công nghiệp điện hạt nhân." dịch câu này sang tiếng anh là: The agency was set up to police the nuclear power industry.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login