"Bạn có thể yên tâm rằng cô ấy sẽ hồi phục trong một vài tuần." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Bạn có thể yên tâm rằng cô ấy sẽ hồi phục trong một vài tuần." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có thể yên tâm rằng cô ấy sẽ hồi phục trong một vài tuần." dịch sang tiếng anh: You can be assured that she will recover in a couple of weeks.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login