"Họ đã sử dụng tối đa các tài nguyên có sẵn." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Họ đã sử dụng tối đa các tài nguyên có sẵn." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã sử dụng tối đa các tài nguyên có sẵn." dịch câu này sang tiếng anh: They made maximum use of the resources available.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login