"Cô ấy vẫn chỉ tỉnh táo khi tôi mang cho cô ấy một tách cà phê." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cô ấy vẫn chỉ tỉnh táo khi tôi mang cho cô ấy một tách cà phê." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy vẫn chỉ tỉnh táo khi tôi mang cho cô ấy một tách cà phê." tiếng anh dịch: She was still only half awake when I brought her a cup of coffee.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login